Ejiet un dariet par mācekļiem

Kas ir KMS?

KMS ir intensīvs kurss, kas sākas ar 12 nedēļas ilgu lekciju daļu, pēc kuras ir 8 – 12 nedēļas ilga prakse. KMS mērķis ir veicināt Tavu personīgo rakstura izaugsmi, palīdzēt Tev veidot ciešākas attiecības ar Dievu un atpazīt savas unikālās dāvanas un dzīves aicinājumu. Šajā skolā uzsvars tiek likts uz starpkultūru pieredzi un izpratni par pasauli, tādējādi sagatavojoties izpildīt Kristus Lielo pavēli.

 

 

Kas notiek KMS?

Lekcijas, diskusiju grupas, pielūgsme, aizlūgšana, laiks ar skolas darbiniekiem, mājas darbi, kalpošanas iespējas u.c.

Pēdējo gadu laikā mēs esam sūtījuši prakses grupas uz Albāniju, Indiju, Taizemi, Gruziju un Armēniju.

Norises laiks

Septembris 2018 – marts 2019

Septembris 2019 – marts 2020

Maksa

Reģistrācijas maksa: 15€

Lekciju daļa: 950€

Prakse: 1000€-1,500€ (atkarībā no prakses vietas)

Maksa par skolu var mainīties

l

Piezīme

Skolas maksā ietilpst izdevumi par lekcijām, praksi, dzīvošanu un pārtiku. Maksā neietilpst izdevumi par nokļūšanu uz KMS

Piesakies KMS

14 + 4 =

*Jautājumus var uzdot latviešu, angļu vai krievu valodā