Ģimeņu kalpošana

Par ģimeņu kalpošanu

JAM ģimeņu kalpošanas mērķis ir strādāt ar ģimenēm Latvijā, Eiropā un pasaulē, stiprināt tās, darīt par mācekļiem un redzēt, ka tās piedzīvo dziedināšanu dažādos veidos – lai tiktu veidotas stipras ģimenes.

Mēs, JAM ģimeņu kalpošana, redzam, ka daudzas ģimenes ir trauslas un salauztas, tādēļ pašlaik strādājam, lai ieguldītu Latvijas ģimenēs un popularizētu veselīgu, uz bībeliskiem pamatiem balstītu ģimenes modeli.

Mēs ticam, ka, ģimenēm tiekot stiprinātām un dziedinātām, visa sabiedrība un tauta arī tiks stiprināta un piedzīvos dziedināšanu.

Mēs arī vēlamies, lai ģimenes pazīst Dievu un dara Viņu pazīstamu!

 

Kas ir ģimeņu centrs?

Ģimeņu centrs atrodas netālu no Liepājas.

Tā ir brīnišķīga vieta mūsu ģimeņu kalpošanai. Īpašums atrodas mežā, un tā platība ir 3,6 ha. Īpašumā ir 8 ēkas, mežs, liels dīķis un pļava.

Mēs ticam un zinām, ka šī vieta kalpos par svētību gan Latvijas, gan visas pasaules ģimenēm.

Mēs esam aicināti Latvijā izveidot tādu vietu, kur ģimenes, kuras piedzīvo sarežģījumus attiecībās vai citas grūtības, var ierasties un saņemt reālu palīdzību, uzmundrinājumu, apmācību un dziedināšanu. Tā arī būs vieta, kur ģimenes var vienkārši pavadīt laiku kopā dažādos pasākumos un semināros.

Mūsu redzējums:

mēs ticam, ka, izmantojot īstos rīkus un dotās iespējas, ģimenes var pieņemt pareizos lēmumus, kas tām palīdzēs gūt panākumus, izveidot veselīgas attiecības ar bērniem, jauniešiem un vecāku starpā, kas beidzot sniegs labumu arī vietējai sabiedrībai.

Mūsu mērķis:

izveidot un attīstīt vietu, kur ģimenes var stiprināt savas attiecības un kur ir iespējams ieguldīt ģimeņu nākotnē.

Lai sasniegtu šo mērķi, mēs esam sev nosprauduši vairākus mērķus: konsultācijas pāriem un ģimenēm, pasākumi ģimenēm, semināri un dažādas apmācību programmas ģimenēm, ģimeņu nometnes un citi projekti.

Ģimeņu kalpošana Latvijā vēlas redzēt stipras, uz bibliskiem pamatiem balstītas un veidotas ģimenes. Mēs strādājam, veidojot dažādas aktivitātes ģimenēm un individuāli vecākiem un bērniem, kas ir pasākumi visai ģimenei, ģimenes nometnes, padomdošana un konsultācijas, attiecību stiprināšanai tematiski pasākumi pāriem, semināri, un misijas braucienu organizēšana ģimenēm.

Mēs sadarbojamies ar dažādām organizācijām un draudzēm Latvijā ģimeņu darba attīstībai un popularizēšanai

Pašreizējās vajadzības

Ģimeņu centra attīstība: mēs aicinām visus, kas vēlas, atbalstīt mūs ar ziedojumiem, resursiem vai kalpošanu, lai varētu pabeigt esošo būvju atjaunošanu un uzcelt mājiņas. Mēs meklējam grupas un brīvprātīgos, kas vēlētos kalpot īstermiņā vai ilgtermiņā.

Mēs meklējam ilgtermiņa darbiniekus, kuru sirdis ir dedzīgas iestāties par ģimenēm, jauniešiem un bērniem un kuri vēlētos kalpot praktiski, apmācot, konsultējot, palīdzot un pilnveidojot.

Sazinies ar ģimeņu kalpošanu

6 + 11 =

Jaunatne ar Misiju Ģimeņu kalpošanas vadītāji Latvijā
Juris un Kristīne Beķeri-Brīvkalni
K.T: +37120025121