Bibliskās padomdošanas skola

Par skolu

Bibliskās padomdošanas skola atklās Tev bibliskos gara un dvēseles dziedināšanas un atjaunošanas procesus. Tās mērķis ir dziļāka personīgā izaugsme un sagatavošanās turpmākajai kalpošanai cilvēkiem. Daudzi ir liecinājuši, ka šīs skolas laikā viņu dzīve ir mainījusies, kad viņi sastapās ar Dievu dziļākā līmenī.

Kursa saturs

  • Sapratne par Dieva žēlastību un tās sniegšanu citiem
  • Bibliskie padomdošanas un aktīvās klausīšanās pamati
  • Dziedināšana un atjaunošana caur attiecībām
  • Ģimenes sistēmas
  • Mācība par dievišķo svērteni un kalpošana – krusta spēks
  • Identitāte Kristū un sevis apzināšanās
  • Sava dzimuma apzināšanās
  • Jūtas un prāta atjaunošana
  • Bibliskā cilvēka personības perspektīva
  • Svētā Gara nozīme padomdošanā, aizlūgšanā un garīgajā cīņā

Norises laiks:

Vieta:

Liepāja, Latvija

Maksa:

Aptuveni €1,500

*Par praksi jāmaksā atsevišķi.

Z

Priekšnoteikum:

Lai mācītos BPS, ir sekmīgi jāpabeidz KMS

 

 

 

 

 

 

Lekciju daļa

12 nedēļas ilgajā lekciju daļā ir iekļauti dažādi mācīšanās veidi, lai sagatavotos turpmākajai padomdošanas kalpošanai. Mācīšanās notiek formālās lekcijās, diskusijās, darba un mazajās grupās, personīgo studiju laikā un privātās pārrunās par sasniegto. Dzīvošana kopienā ar pārējiem studentiem un darbiniekiem dod iespēju praktiski izmantot apgūto. Bibliskās padomdošanas prasmju piemēru sniegs darbinieki un vieslektori.

Prakse

Prakse ilgst 8 – 12 nedēļas. Šis ir svarīgs laiks, kad starpkultūru kalpošanas vidē praktiski lietot savas zināšanas, prasmes un rakstura izaugsmi. Tu sastapsies ar izaicinājumu pārbaudīt kalpošanas iespējas dažādām cilvēku grupām. Prakse būs vērsta uz cilvēkiem un cilvēku grupām, lai kalpošanas un viņu vajadzību apmierināšana veidotu turpmākas attiecības. Veidojot attiecības, rodas iespējas pastāstīt patiesību, kas savukārt rada garīgo izaugsmi. Vēl praksē būs jāmācās dzīvot atjaunotu dzīvesveidu un jāmācās strādāt grupā. Būs laiks veicināt starpkultūru prasmju izaugsmi, aizlūgt un cīnīties garīgo cīņu. Šajā laikā būs arī iespējas mācīt un konsultēt cilvēkus.

“Ar Tevi viss ir kārtībā, Tu esi tikai ļoti ievainota” – Šis bija viens no pirmajiem teikumiem, ko dzirdēju atbraucot uz Liepāju un uzsākot mācības Bibliskās padomdošanas skolā. Lai gan kristiete biju jau 4 gadus, un garīgi daudz zināju par Dievu, tomēr pagātnē piedzīvotie ievainojami traucēja uzņemt Dieva patiesību līdz sirds dziļumiem. Turpināju dzīvot vainas apziņā, grēka smagumā un ar saviem darbiem centos nopelnīt Dieva mīlestību un labvēlību. Manu vērtību bieži veidoja mani panākumi vai sakāves, kā arī citu cilvēku viedokļiem par sevi biju atļāvusi runāt skaļāk par Dievu. Skola man nebija tikai vieta, kur ieguvu jaunas zināšanas par Dievu. Beidzot sapratu saknes un iemeslus kādēļ tik bieži jutos nesaprasta un kas bija manas sirds mūri, kas traucēja Dieva patiesībai manī iesakņoties. 3 mēnešu laikā piedzīvoju patiesu pieņemšanu un ļoti dziedinošas pārmaiņas, kas skāra katru manas dzīves jomu. Kopš skolas beigšanas pagājuši jau 4 gadi, un augļus tur satvertai dziedināšanai redzu un piedzīvoju joprojām. Mums ir tāds Dievs, kurš ir spējīgs līdzi just mūsu ciešanām, un vienīgais, Kurš patiesi var dziedināt un darīt veselas mūsu sirdis. Lēmums uzticēties Viņa darbam pie manas “sirds operācijas” ir bijis viens no svarīgākajiem manā dzīvē!

Kristīne

Sazinies ar BPS

2 + 3 =

* Jautājumus var uzdot latviešu, angļu vai krievu valodā.

*BPS ir akreditēta NU skola.